Vrije Universiteit – Universiteit Twente intensiveren samenwerking

Twee universiteiten. Eén ambitie. Meer maatschappelijke impact.

Meer impact op universiteiten, studenten, arbeidsmarkt én maatschappij

De Vrije Universiteit en de Universiteit Twente werken steeds nauwer samen op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie. Daarmee willen we een groot verschil maken op vier maatschappelijke terreinen: een veerkrachtige en veilige samenleving, een schone en duurzame samenleving, een slimme en digitale samenleving en het ontwikkelen van Talent.

Behoefte aan hoogopgeleide professionals 

Onze maatschappij kampt met steeds complexere uitdagingen. Onze omgeving wordt turbulenter, complexer, onzekerder. Dat geldt ook voor de wereld van hoger onderwijs en onderzoek. Concurrenten in alle werelddelen komen op. Private investeerders spelen een steeds grotere rol.  De samenleving stelt andere eisen aan universiteiten. Studenten ook. Bovendien is er in ons land een grote behoefte aan hoogopgeleide, breed georiënteerde en maatschappelijk betrokken (techniek) professionals.

Maatschappelijke uitdagingen als vertrekpunt

Dit betekent dat we maatschappelijke uitdagingen steeds meer tot vertrekpunt  van ons onderwijs, onderzoek en valorisatie moeten maken: van klimaatverandering tot sociale ongelijkheid. Steeds meer willen we daarbij de grenzen tussen disciplines kunnen overbruggen en wetenschappelijke domeinen integreren. We vinden dat we dit het beste samen kunnen doen. Het biedt een toegevoegde waarde als we samen het juiste talent opleiden en relevante onderwijsprogramma’s en onderzoeksprojecten ontwikkelen.

Bruggen bouwen tussen disciplines en groepen      

Door onze complementariteit kunnen we nieuwe bruggen bouwen tussen disciplines: van alfa-, bèta- en gammawetenschappen tot life sciences & health en techniek. Onder meer door in Amsterdam technische bachelors aan te bieden en de doorstroom van VU bachelors naar UT masters te vergemakkelijken. Daarnaast bouwen we ook bruggen tussen groepen, van maatschappelijke actoren tot studenten, overheid en bedrijfsleven. Al deze bruggen brengen onszelf en de samenleving dichter bij de kern van de uitdagingen van deze tijd.

Impact-coalities
Secure Societies

We werken aan een veerkrachtige en veilige samenleving

Dit thema gaat over veerkracht, veiligheid, flexibiliteit, weerbaarheid, stabiliteit en incasseringsvermogen. Met het impactprogramma Secure Societies dragen we bij aan de versterking van de veerkracht en de veiligheid van onze samenleving zodat deze adaptief wordt en stabiel blijft in tijden van crisis.

Lees meer
Responsible Societies

We werken aan een schone en duurzame samenleving 

Dit thema draait om een schone en duurzame samenleving. Met het Impactprogramma Responsible Societies werken we aan een circulaire economie, energieneutrale ontwikkelingen en adaptieve en veerkrachtige systemen. Daarmee dragen we bij aan een ondernemende, gezonde en duurzame samenleving die haar grondstoffen hergebruikt. 

Lees meer
Smart Societies

We werken aan een slimme en gezonde digitale samenleving

Dit thema gaat over een slimme en digitale samenleving. Met het Impactprogramma Smart Societies richten we ons op de ontwikkeling van nieuwe digitale technologieën en de evaluatie van de effecten van deze digitale transformatie. Daarmee dragen we bij aan een eerlijke, gezonde en duurzame digitale samenleving.

Lees meer
Onderwijs en Talent

We werken aan het onderwijs en de talenten van de toekomst 

De samenleving heeft een grote behoefte aan hoogopgeleid technisch personeel dat breed georiënteerd en maatschappelijk betrokken is.

Binnen het programma Creating Talent For Society voorzien we hierin door innovatief en multidisciplinair onderwijs te ontwikkelen op bachelor-, master-, PhD- en postdoctoraal niveau.  Ook creëren we platforms voor uitwisseling, kruisbestuiving en talentontwikkeling voor onze studenten en medewerkers. Daarnaast scheppen we mogelijkheden voor doorlopende leertrajecten voor studenten, medewerkers, alumni en werknemers (life long learning).

Lees meer
Ambitie document

In dit ambitiedocument is te lezen hoe de Vrije Universiteit (VU) en de Universiteit Twente (VU) nauwer gaan samenwerken op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie. We willen in dit decennium samen een groter verschil maken op vier maatschappelijke terreinen: ‘Secure Societies', ‘Responsible Societies’, ‘Onderwijs en Talent’ en ‘Smart Societies’ (een slimme, digitale samenleving).

News and events

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de VU Amsterdam - UT samenwerking? Vul dan hier je emailadres in:

Top! Je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief.