VU-UT samenwerking

Meer impact op universiteiten, studenten, arbeidsmarkt en maatschappij.

VU en UT intensiveren samenwerking
Meer impact op universiteiten, studenten, arbeidsmarkt én maatschappij

De Vrije Universiteit en de Universiteit Twente werken steeds nauwer samen op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie. Daarmee willen we een groot verschil maken op vier maatschappelijke terreinen: Resilience (veerkracht en veiligheid), Circularity (circulaire economie), Smart Societies (een slimme, digitale samenleving) en Talent.

Behoefte aan hoogopgeleide professionals 

Onze maatschappij kampt met steeds complexere uitdagingen. Onze omgeving wordt turbulenter, complexer, onzekerder. Dat geldt ook voor de wereld van hoger onderwijs en onderzoek. Concurrenten in alle werelddelen komen op. Private investeerders spelen een steeds grotere rol.  De samenleving stelt andere eisen aan universiteiten. Studenten ook. Bovendien is er in ons land een grote behoefte aan hoogopgeleide, breed georiënteerde en maatschappelijk betrokken (techniek) professionals.

Maatschappelijke uitdagingen als vertrekpunt

Dit betekent dat we maatschappelijke uitdagingen steeds meer tot vertrekpunt  van ons onderwijs, onderzoek en valorisatie moeten maken: van klimaatverandering tot sociale ongelijkheid. Steeds meer willen we daarbij de grenzen tussen disciplines kunnen overbruggen en wetenschappelijke domeinen integreren. We vinden dat we dit het beste samen kunnen doen. Het biedt een toegevoegde waarde als we samen het juiste talent opleiden en relevante onderwijsprogramma’s en onderzoeksprojecten ontwikkelen.

Bruggen bouwen tussen disciplines en groepen      

Door onze complementariteit kunnen we nieuwe bruggen bouwen tussen disciplines: van alfa-, bèta- en gammawetenschappen tot life sciences & health en techniek. Onder meer door in Amsterdam technische bachelors aan te bieden en de doorstroom van VU bachelors naar UT masters te vergemakkelijken. Daarnaast bouwen we ook bruggen tussen groepen, van maatschappelijke actoren tot studenten, overheid en bedrijfsleven. Al deze bruggen brengen onszelf en de samenleving dichter bij de kern van de uitdagingen van deze tijd.

Impact-coalities
Resilience

CRISIS MANAGEMENT, POLARISATIE EN ONDERMIJNING, VEERKRACHT EN VEILIGHEID

Het thema ‘Resilience’ gaat over veiligheid, veerkracht, flexibiliteit, weerbaarheid, weerstand, bestendigheid  én  incasseringsvermogen.  Met het bijbehorende Impactprogramma ‘Creating Secure Societies’, willen we maximaal bijdragen aan het versterken van de ‘resilience’ van onze hedendaagse maatschappij, zodat deze in moeilijke tijden – zoals de corona-crisis – in staat is zich staande te houden en aan te passen.

Lees meer
Circularity

CIRCULAIRE ECONOMIE, ENERGIENEUTRALE ONTWIKKELINGEN, KLIMAAT VERANDERING

Het thema ‘Circularity’, met het Impactprogramma ‘Creating Responsible Societies’, draait om de circulaire economie, ook wel bekend als kringloopeconomie. Hier werken we aan een samenleving die haar grondstoffen niet uitput, maar opnieuw inzet voor productie of hergebruik. Cruciaal hierbij is onze samenwerking met bedrijfsleven, overheid, en consumenten, of gebruikers.

Lees meer
Smart Societies

Het thema ‘Smart Societies’, met het Impact- programma ‘Creating Smart Societies’, richt zich op het ontwikkelen van (digitale) technologie voor de samenleving én het evalueren van de effecten hiervan op de maatschappij, met als doel bij te dragen aan een eerlijke, duurzame digitale samenleving.

Lees meer
Talent

Het thema ‘Talent’ is voor ons een breed begrip. De impactcoalitie ‘Creating talent for society’ zal zich bezighouden met het opzetten van multidisciplinair onderwijs, maar ook met talentontwikkeling bij zowel studenten als medewerkers

Lees meer

Ambitiedocument
In dit ambitiedocument is te lezen hoe de Vrije Universiteit (VU) en de Universiteit Twente (VU) nauwer gaan samenwerken op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie. We willen in dit decennium samen een groter verschil maken op vier maatschappelijke terreinen: ‘Resilience’ (veiligheid), ‘Circularity’ (circulaire economie) ‘Talent’ en ‘Smart Societies’ (een slimme, digitale samenleving).


News and events