VU – UTEerste Symposium Coalitie Responsible Societies

Eerste Symposium Coalitie Responsible Societies

Het eerste symposium van de coalitie Responsible Societies vindt plaats op maandag 3 oktober van 14:00 tot 18:00 uur. Het symposium biedt onderzoekers die betrokken zijn bij de projecten van de coalitie de mogelijkheid elkaar te leren kennen en elkaar bij te praten over de activiteiten die tot nu toe zijn uitgevoerd in de vijf projecten waaraan seed funding is toegekend.

  1. Naar klimaatbestendige steden met innovatieve blauwgroene infrastructuren.
  2. Vermindering van Scope 3-emissies van fossiele brandstofbedrijven: uitdagingen, kansen en onderzoekshiaten.
  3. Naar een gemeenschappelijke onderzoekagenda over de socio-technische aspecten van netto-nul en duurzame datacenters.
  4. Grondslag voor ruimtelijk duurzaamheidsonderwijs.
  5. Plasticvrij: een gedragsanalyse om het nulgebruik van plastic in groenten en fruit door consumenten op te schalen.

Het symposium biedt onderzoekers tevens de gelegenheid om te onderzoeken waar hun werk elkaar kan aanvullen en om samenwerkingen aan te gaan met maatschappelijke belanghebbenden en actoren binnen de drie thema's van de coalitie: netto nul, circulariteit en aanpassingsvermogen. Daarnaast is er de gelegenheid om de coalitieleiders Bart Koopman (UT) en Philipp Pattberg (VU-Amsterdam) te ontmoeten.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Dan Petrovics of Peter Chemweno