HomepageKick-off gezamenlijk VU-UT onderzoeksprogramma ‘Creating secure societies: Resilience in Action’

Kick-off gezamenlijk VU-UT onderzoeksprogramma ‘Creating secure societies: Resilience in Action’

Op woensdag 10 februari organiseerden de Universiteit Twente (UT) en Vrije Universiteit (VU) Amsterdam een workshop met meer dan 50 UT en VU wetenschappers als kick-off voor het gezamenlijke onderzoeksprogramma Creating Secure Societies: Resilience in Action. De workshop werd gezamenlijk geopend door Theo Toonen (Decaan van de Faculteit Behavioral, Management and Social Sciences [BMS], UT) en Karen van Oudenhoven-van der Zee (Decaan van de Faculteit Sociale Wetenschappen [FSW], VU).

Het Secure Societies programma is één van de vier coalities binnen de VU-UT samenwerking (andere coalities zijn Creating Smart Societies, Creating Responsible Societies en Creating Talent for Societies) en focust op het analyseren en adresseren van complexe veiligheidsvraagstukken. Secure Societies zal zich toeleggen op multidisciplinair onderzoek dat in directe verbinding staat met de praktijk en met specifieke aandacht voor de rol van technologie. Toekomstig onderzoek zal zich richten op één van de drie subthema’s: crisis management, polarisatie en ondermijning.

Workshop

Tijdens de workshop werden op alle drie de subthema’s NWA-ORC onderzoeksvoorstellen gepresenteerd door teams van VU en UT wetenschappers. Op crisis management presenteerde Kees Boersma (VU, FSW) een project dat middels ‘Living Labs’ de steden Beira (Mozambique), Manilla (Filippijnen) en Kaboel (Afghanistan) veerkachtig moet maken tegen crises. Op polarisatie presenteerden Dirk-Martin Grube (VU, Faculteit Religie en Theologie) en Jacquelien van Stekelenburg (VU, FSW) hun voorstel om middels virtual reality jongvolwassenen op MBO’s te leren hoe ze op een constructieve manier met conflict kunnen omgaan. Op ondermijning presenteerden Ellen Giebels (UT, BMS) en Miriam Oostinga (UT, BMS) het project dat nieuwe, op AI-gebaseerde interventies moet genereren voor de aanpak van drugsproductie.

Op basis van deze eerste uitwerking van de subthema’s gingen groepen UT en VU wetenschappers zelf aan de slag in parallelle breakout rooms. Wat zijn nu de meest urgente vraagstukken als het gaat om crisis management, polarisatie en ondermijning? Hoe speelt technologie daarin een rol? Hoe komen complexe veiligheidsvraagstukken tot uiting op verschillende niveaus, van lokaal tot regionaal en internationaal? Welke innovatieve methoden kunnen we gebruiken – of ontwikkelen – om deze vraagstukken te onderzoeken? Welke maatschappelijke stakeholders kunnen we hierbij betrekken? Verschillende ideeën passeerden de revue, zoals het gebruik van remote sensing technieken en social media data als informatiebron voor crisis management; het onderzoeken van wantrouwen richting de overheid en traditionele media; en de verschillende manieren waarop georganiseerde misdaad is verweven met de samenleving.

Onder leiding van Edwin Kanters was ook de VU subsidiedesk aanwezig om een eerste scan te maken van relevante funding calls voor de besproken thema’s en ideeën.

Toekomstige workshops

De vragen waarmee UT en VU wetenschappers aan de slag gingen in de parallelle sessies zullen opnieuw centraal staan tijdens aankomende Secure Societies workshops. Daarin gaan we onderzoeksideeën verder uitwerken met het oog op subsidieaanvragen. Vanzelfsprekend zal ook hier de subsidiedesk nauw bij betrokken zijn. Ben je nieuwsgiering geworden naar de samenwerking tussen de UT en VU en wil je op de hoogte worden gehouden van aankomende activiteiten? Stuur ons een email.

Contactpersoon UT: Miriam Oostinga m.s.d.oostinga@utwente.nl