VU – UTCreating Secure Societies op congres Wetenschap en Politie

Creating Secure Societies op congres Wetenschap en Politie

Tijdens het jaarlijkse congres Wetenschap en Politie dat ditmaal plaatsvond bij de Politieacademie in Apeldoorn, hebben coördinatoren Kim van Erp (VU Amsterdam) en Miriam Oostinga (UT) de ambities van de impactcoalitie Creating Secure Societies (CSS) met succes gepresenteerd. Doel van het congres, met als titel ‘Wetenschap en politie, een natuurlijke verbinding’, was om te verkennen hoe het netwerk van wetenschappers, beleidsmedewerkers en de politie elkaar als een kennisecosysteem kunnen versterken.

Tijdens het congres sloten verschillende verhalen en behoeften vanuit de politie goed aan bij de ambities van CSS. Zo constateert de politie dat veel politievraagstukken behoorlijk complex zijn, onderzoek momenteel erg versnipperd is en dat resultaten van onderzoek nog te weinig daadwerkelijk worden gebruikt in het politiewerkveld. Daarnaast is er behoefte aan een vroegtijdige samenwerking tussen politie en wetenschap en aan een samenwerking die duurzaam is en niet stopt na elk project.

Miriam en Kim spraken met congresbezoekers over wat zij als belangrijkste complexe maatschappelijke veiligheidsvraagstukken zien, welke expertise daarvoor nodig is en wie zij als belangrijke stakeholders zien  om bij de coalitie te betrekken.  

Geïnteresseerd om op de hoogte te blijven of bij te dragen aan de ontwikkeling van CSS? Neem dan contact op met Kim van Erp (k.j.p.m.van.erp@vu.nl) en/of Miriam Oostinga (m.s.d.oostinga@utwente.nl).