VU – UTKiezen voor een komkommer zonder plastic?

Kiezen voor een komkommer zonder plastic?

Duurzame ontwikkelingen, zoals minder gebruik van plastic, zijn de laatste tijd in een stroomversnelling geraakt. Maar hoe kun je dit duurzame gedrag bij meer mensen  stimuleren? Dat blijft een maatschappelijke en wetenschappelijke uitdaging. In hun  onderzoek gaan Meike Morren en Yue Dou deze uitdaging aan. Ze onderzoeken welke invloed de winkellocatie, het gebruiksgemak en de prijs hebben op de keuze van  consumenten voor groenten en fruit zonder plastic verpakking. Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen de Impactcoalitie Creating Responsible Societies en is gefinancierd met seed money vanuit de interne VU Amsterdam UT call. 

In hun pilotonderzoek verzamelen Moren en Dou gegevens over supermarkten in Amsterdam en Enschede. Het doel hiervan is om te komen tot een database van buurtwinkels met informatie over prijzen en de hoeveelheid groenten en fruit die niet in plastic is verpakt. Deze data worden voorgelegd aan een groep respondenten om te zien hoe deze informatie hun winkelgedrag beïnvloedt. ‘Ons uiteindelijke doel is mensen te informeren over de winkels in hun buurt die groenten en fruit zonder plastic aanbieden. We doen dit onderzoek ook vanuit een persoonlijke drive en hopen uiteindelijk dat mensen andere en meer duurzame keuzes gaan maken,’ aldus Morren.  

Gebruiksgemak opgeven voor het milieu?

In de pilot studie werken Morren en Dou samen met de SPAR op de VU campus en met de COOP op de UT campus. In beide supermarkten worden de plastic zakken bij de groenten en het fruit vervangen door papieren zakken en wordt bezoekers via een enquête gevraagd naar hun ervaringen. De pilot moet uiteindelijk inzicht geven in het nut van de database en in de haalbaarheid van de interventie. Willen mensen hun gebruiksgemak opgeven voor het milieu? Daarna gebruiken  Morren en Dou de resultaten als input voor het hoofdonderzoek waarbij ze onder meer klanten in winkels gaan interviewen. ‘We willen de informatiedatabase aanvullen en de enquête aan een grotere groep respondenten voorleggen. Daarnaast gaan we ook kijken of we een interventie kunnen organiseren bij andere supermarktketens. Op die manier kunnen we zien of de steun voor deze veranderingen breed gedragen worden in de samenleving.’

“Plastic-free: a spatial-precision behavioural analysis to scale up consumers’ zero-plastic usage in vegetables and fruits groceries.”

Neem voor meer informatie contact op met Meike Morren, meike.morren@vu.nl