VU – UTVerbetering schoolpleincultuur en sociale insluiting vraagt om focus

Verbetering schoolpleincultuur en sociale insluiting vraagt om focus

Hoe kunnen scholen worden georganiseerd om sociale integratie te bevorderen en respect voor diversiteit en individuele verschillen te stimuleren? Op 16 november werd dit onderwerp besproken door verschillende belanghebbenden tijdens de expert meeting ‘Effect van beleid op schoolpleincultuur en sociale inclusie’. De bijeenkomst werd georganiseerd door onderzoekers van de coalitie Creating Smart Societies en vertegenwoordigers van het Samenwerkingsverband Amsterdam, Orion.

Onder de deelnemers waren onder meer vertegenwoordigers van onderwijsorganisaties, samenwerkingsverbanden van schoolbesturen, de Nederlandse Vereniging voor Autisme en onderzoekers uit verschillende disciplines zoals ontwikkelingspsychologie, bestuurskunde, architectuur, mens-media interactie en data science.

Schoolparticipatie en uiteenlopende behoeften

Een belangrijk aandachtspunt was om de schoolomgeving op beleidsniveau aan te pakken. Dit werd besproken vanuit factoren die de schoolparticipatie van kinderen beïnvloeden. Vanuit het beleid om een inclusieve schoolomgeving te creëren die ook kinderen met uiteenlopende behoeften verwelkomt en versterkt en vanuit het gebruik van sensortechnologieën om een goede schoolpleincultuur te bevorderen en verschillende netwerkpatronen te identificeren.

Gemeenschappelijke focus

De belangrijkste resultaten van de bijeenkomst waren de erkenning van een gemeenschappelijke focus bij het creëren van een omgeving waarin elk kind kan groeien en bloeien. En daarnaast ook de opzet van nieuwe verbindingen en samenwerkingsverbanden tussen de verschillende  disciplines en organisaties.

Kijk voor meer informatie op de website