VU – UTGuus Schreiber nieuwe voorzitter Stuurgroep

Guus Schreiber nieuwe voorzitter Stuurgroep

Voormalig bèta-decaan Guus Schreiber (VU) is per 1 december 2022 de nieuwe voorzitter van de Stuurgroep van het samenwerkingsverband tussen de VU Amsterdam en de UT. Schreiber vervult deze rol voor een jaar en heeft afscheid genomen als leider van de coalities Talent en Creating Smart Societies. ‘Ik heb mijn VU-pet afgezet en zit nu nadrukkelijk in een gecombineerde VU-UT-rol.’   

‘De samenwerking tussen beide universiteiten gaat een nieuwe fase in: van speciaal naar regulier. Aan mij de mooie taak om die overgang te begeleiden, soepel te laten verlopen en de strategische ambitie voor de komende jaren vorm te geven. Ik heb daarbij vertrouwen in een goede uitkomst want we hebben de afgelopen jaren al veel bereikt. Mechanical Engineering loopt goed, Creative Technology gaat komend jaar van start en ook binnen de coalities wordt hard en goed samengewerkt. We groeien en ontwikkelen gestaag en het wordt nu vooral zaak om de samenwerking te gaan inbedden binnen bestaande systemen en structuren. Daarmee ontstaat ook meer rust.

Ambitieus en realistisch

Ik vind het mooi dat ik hierin een rol mag spelen. Het voelt ook wel als natuurlijk omdat ik vanaf het allereerste begin in 2017 bij de samenwerking betrokken ben geweest en er ook altijd in heb geloofd. Ik ga het komend jaar onder meer werken aan een strategisch ambitiedocument, samen met de CvB’s en de faculteiten. Want ambitie blijft belangrijk maar wel vanuit een realistisch perspectief. Dat betekent dat we gaan kijken naar wat we wel willen en kunnen maar ook naar wat niet kan. Welk onderwijsaanbod willen we bijvoorbeeld over 5 jaar hebben op beide campussen? En wat kunnen we met de behoefte  van sommige gemeenten op de lijn Amsterdam-Enschede om hierin een rol te spelen?

Win-win situatie

Het wordt de komende tijd vooral een kwestie van veel kennismaken, praten en van mensen en onderwerpen bij elkaar brengen. Op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie. Ik spreek binnenkort bijvoorbeeld met collega’s van Aarde en Milieu, Advanced Technology en uit de biomedische hoek. Bij dit alles blijft het uitgangspunt altijd om te gaan voor een win-win situatie. Ik heb inmiddels mijn VU-pet afgezet en zit nu nadrukkelijk in een gecombineerde VU-UT-rol. En dat kost me geen enkele moeite. Mijn band met de onderwerpen en de mensen van de UT is altijd goed geweest. Onze zelfde manier van werken en onze gedeelde spirit zorgt ervoor dat ik me ook in Twente uitstekend thuis voel.’