HomepageBachelor Creative Technology in Amsterdam steeds dichterbij

Bachelor Creative Technology in Amsterdam steeds dichterbij

De start van de bachelor Creative Technology in Amsterdam in 2023 komt steeds dichterbij. De voorlopige uitkomsten van de business case zijn veelbelovend en begin april  neemt het College van Bestuur van de UT naar verwachting het besluit om de opleiding ook in Amsterdam te kunnen aanbieden. Creative Technology is een technische opleiding die toegankelijk is met alle vwo-profielen. De opleiding is al jaren succesvol in Enschede en heeft een hoge diversiteit aan instroom: 30% internationaal en 35% vrouwen. 

Eind maart spreekt het College van Bestuur van de UT met de medezeggenschap. Hierna nemen beide Colleges van Bestuur een definitief besluit over de aanvraag van een  macrodoelmatigheidstoets bij de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs. Aan de UT hebben de opleidingscommissie van Creative Technology en de faculteitsraad van Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science al eerder  positief geadviseerd over een bilocatie van Creative Technology in Amsterdam. Ook in Amsterdam is positief gereageerd op het initiatief door de facultaire medezeggenschap van de Geesteswetenschappen, waar de opleiding wordt ondergebracht, en de Bètafaculteit.

Tekort op de arbeidsmarkt en onbenut technische talent

Nederland heeft een groot tekort aan hooggekwalificeerde technische professionals. Veel technisch talent blijft onbenut, zeker als het om vrouwen gaat. Initiatieven om de instroom in technische opleidingen te vergroten, hebben weliswaar succes gehad, maar zijn nog onvoldoende om het tekort aan technische personeel op te lossen. Daarnaast blijkt dat in regio’s met een technische universiteit, ongeveer 21% van de vwo-gediplomeerde kiest voor een technische bachelor. In de regio Amsterdam is dit slechts 14%. Met Creative Technology in Amsterdam verwachten we in deze regio meer vwo’ers te enthousiasmeren voor een technische bacheloropleiding. Daarmee dragen we bij aan een antwoord op het structurele tekort aan technische professionals op de arbeidsmarkt.

Succesvol en een hoge diversiteit 

Creative Technology wordt sinds 2010 aangeboden aan de UT en is toegankelijk voor alle vwo-profielen. Het is de enige bacheloropleiding die een internationale leeromgeving biedt waarin aan de hand van cursussen en projecten interculturele, creatieve, technische en professionele vaardigheden worden ontwikkeld. Creative Technology is daarmee een unieke multidisciplinaire combinatie van elektrotechniek, computer science en design gericht op de mens en op complexe maatschappelijke vraagstukken. Het is ook een opleiding die al jaren succesvol is in Enschede en een hoge diversiteit aan instroom heeft: 30% internationaal en  35% vrouwen.   

Neem voor meer informatie contact op met Floor Elsenburg: f.elsenburg@vu.nl