VU – UTCreating Secure Societies bundelt expertise voor urgente politievraagstukken

Creating Secure Societies bundelt expertise voor urgente politievraagstukken

Een mooie stap vooruit. Die heeft de coalitie Creating Secure Societies (CSS) gezet op 28 april. Tijdens een online meeting kwamen onderzoekers van de VU Amsterdam en de UT samen om sociale veiligheidsvraagstukken bij en van de politie te bespreken. Een eerste inventarisatie van urgente vraagstukken heeft bij de politie plaatsgevonden. De coalitie richt zich met onderzoek op weerbaarheid door veerkracht en veiligheid. Op hoofdlijnen liggen de uitdagingen bij de politie op de thema’s ondermijning, crisis management, polarisatie en technologie.

Onderzoeksideeën gevormd

Tijdens de online meeting werd er gekeken welke onderzoeksideeën kunnen ontstaan uit de combinatie van thema’s. In break-out sessies formuleerden vijf teams van VU en UT onderzoekers verschillende eerste onderzoeksideeën, waaronder:
     -     onderzoek naar personen met verward gedrag,
     -     onderzoek naar de veiligheid van de politie in interactie met burgers,
     -     onderzoek naar de impact van technologie op het werk van de politie.

In een volgende stap leveren de teams een concreet onderzoeksvoorstel op, dat er voor de zomer moet liggen. De coalitie zal dan in afstemming met de politie tot definitieve voorstellen komen.

Help ons verder

Liggen de onderwerpen van de coalitie Creating Secure Societies ook binnen jouw aandachtsgebied? En wil je met jouw expertise onze coalitie verder helpen? Neem dan contact op met Dr.ir. Kim Van Erp (VU) (k.j.p.m.van.erp@vu.nl) en Dr. Miriam Oostinga (UT) (m.s.d.oostinga@utwente.nl).