HomepageOp zoek naar de plek van pijn en moeite

Op zoek naar de plek van pijn en moeite

Mareanne Karssen was tijdens de aanloopfase projectleider Mechanical Engineering (ME) vanuit de VU Amsterdam en kijkt terug op een mooie en uitdagende klus. ‘De samenwerking met de mensen van de UT was vanaf de start prettig. We delen met hen een pragmatische houding en ook de sfeer was goed.’

Technische studie in Amsterdam 

Uit een analyse die we hebben gedaan, bleek dat scholieren met een technisch profiel uit de regio Amsterdam, significant minder vaak een technische studie kiezen dan scholieren met een technisch profiel uit andere regio’s. Uit een marktonderzoek dat we vervolgens hebben laten uitvoeren, bleek dat deze scholieren vaker voor een technische studie zouden kiezen wanneer deze in regio Amsterdam zou worden aangeboden.

Praktische zaken 

Een belangrijk aandachtspunt was wel dat we het niet alleen over de stip op de horizon moesten hebben maar ook over hele praktische zaken. Bestuurders hebben regelmatig de neiging om de plek van pijn en moeite over te slaan en zich te concentreren op het profiel en het imago. Die plekken zijn echter wel bepalend voor de voortgang en het uiteindelijke succes.

Snel vertrouwd raken

Zo was er in het begin het plan dat de ME studenten in Amsterdam wekelijks naar Twente zouden komen voor onderwijs en practica, inclusief een overnachting. Hierdoor zouden ze snel vertrouwd raken met de UT. Een mooi idee maar praktisch gezien onhaalbaar. Want vanwege bijbanen, sport en het verenigingsleven hebben studenten daar weinig tijd, zin of mogelijkheden voor.

Realistisch scenario

De beoogde wekelijkse verhuizing lijkt misschien een futiliteit maar wanneer je studenten werft voor een nieuwe opleiding kunnen dit soort zaken zeker een rol spelen in hun keuzeproces. Uiteindelijk leek een tweewekelijks bezoek aan Twente ons een veel realistischer scenario. Dat is het ook geworden. Of dit uiteindelijk een rol heeft gespeeld in hun keuze weten we niet maar wat waren we blij dat in 2019 ruim 50 studenten kozen voor ME in Amsterdam.

Roostering en Taal 

Naast de reisbewegingen van studenten vroegen ook andere zaken om aandacht. Zo is het onderwijsmodel van beide universiteiten qua roostering verschillend. Geen sexy onderwerp voor bestuurders maar wederom erg wezenlijk om te kunnen slagen. En dat is ook gelukt. ME volgt het semestersysteem van de UT binnen het rooster van de VU. En dan was er de taalkwestie. ME in Amsterdam moest Engelstalig worden om ook de internationale markt te kunnen bedienen. Maar daar verschilden de meningen nogal over. Dat zagen ze vooral in Amsterdam toch anders. De uitkomst werd een Engelstalige opleiding die zich nadrukkelijk richt op studenten uit de regio Amsterdam en Noord Holland.

Aangehaakt en betrokken blijven

Het was een enerverend project met veel snelheid, stoom en kokend water. Het is daarbij ook vooral een kwestie van de vaart erin houden. Je moet zorgen dat alle betrokken partijen zoals de colleges, de decanen, de MR, de mensen van communicatie en de vwo scholieren tijdig en stapsgewijs van de juiste informatie worden voorzien zodat ze aangehaakt en betrokken bleven. Dat is in een hele korte periode van anderhalf jaar behoorlijk goed gelukt.

Verbreding en verduurzaming

Nu breekt de tijd van verbreding en verduurzaming aan. Eén technische opleiding aan de VU werkt niet, er moeten er meer komen. Daarnaast moet ME nog beter ingebed worden aan de VU en moet ook het onderzoek worden opgestart. Dat gaat ook allemaal gebeuren. Maar eerst ga ik genieten van het feestelijke afstudeermoment op 1 juli. Daar doen we het uiteindelijk toch allemaal voor.’