VU – UTAmsterdam UMC start in september nieuwe mastertrack

Amsterdam UMC start in september nieuwe mastertrack

De tweejarige master Cardiovascular Research aan het Amsterdam UMC wordt de komende drie jaar vernieuwd en verbreed en gaat vanaf september 2023 verder onder de naam Personalized Medicine. Christa Boer, vice decaan van de Faculteit Geneeskunde, is een belangrijke aanjager van deze ontwikkeling in samenwerking met de opleidingsdirecteur Miriam van Strien. ‘Er is een grote behoefte aan een nieuw soort zorgprofessional die werkt op het snijvlak van zorg, onderzoek en technologie. De nieuwe master gaat deze professional opleiden, onder meer in samenwerking met collega’s van de UT.’

Co-creatie en bruggenbouwers 

Vanaf het komend studiejaar gaan 20 studenten al van start met de nieuwe master. Ze beginnen gezamenlijk met een aantal essentiële kennisblokken en kunnen zich vanaf 2023 verdiepen in één van de drie tracks op het gebied van imaging, medische technologie en farmaceutische innovatie. ‘Er is al veel belangstelling van de verschillende afdelingen binnen het Amsterdam UMC om bij te gaan dragen aan het onderwijs.’ Twee grote stages vormen ook een belangrijk onderdeel van de nieuwe master. Co-creatie is daarbij het sleutelwoord. ‘We willen studenten in die stages intensief laten samenwerken met artsen en technici aan de hand van wetenschappelijke vragen en maatschappelijke uitdagingen. Daarmee ontwikkelen de studenten zich ook als een soort bruggenbouwers tussen de werelden van de zorg en de techniek.’  

Steeds meer teamwork 

De rol en positie van techniek binnen de zorg wordt steeds groter en belangrijker. En daar wil Boer graag haar steentje aan bijdragen. ‘Deze ontwikkeling sluit ook goed aan bij de veranderende rol van de arts. We zijn er heel lang vanuit gegaan dat hij of zij alles moet kunnen. Maar dat is niet realistisch. De technische innovaties zijn veel te groot en te omvangrijk om allemaal bij te kunnen houden. Daar heb je een nieuw soort zorgprofessional voor nodig. De zorg vraagt sowieso om steeds meer teamwork van artsen, verpleegkundigen en andere zorgmedewerkers. De nieuwe zorgprofessional vormt een uitstekende aanvulling voor deze teams.’  

Docenten en studenten uitwisselen 

De nieuwe master in Amsterdam heeft raakvlakken met de opleiding Technische Geneeskunde aan de UT maar ze zitten niet in elkaars vaarwater. ‘Onze master onderscheidt zich vanwege de grotere rol van onderzoek en vooral vanwege het feit dat studenten hun opleiding volgen in een ziekenhuis. ’Het contact met de mensen van Technische Geneeskunde en het TechMed Centrum aan de UT is volgens Boer goed en constructief. Op 22 september gaat ze mee op werkbezoek naar Twente. ‘We zijn samen aan het kijken hoe we in de toekomst docenten en studenten kunnen uitwisselen. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid tot samenwerking in de co-creatie binnen de stages en we willen gezamenlijke vakken gaan opzetten.‘

Bijdragen aan zorglandschap

Boer geniet van haar rol. Ook vanwege haar persoonlijke ervaringen. ‘Ik ben biomedisch opgeleid in een klinische omgeving. Ik ben dus zelf ook een soort bruggenbouwer. Bovendien ben ik ontzettend gemotiveerd om bij te dragen aan de ontwikkeling en innovatie van het zorglandschap in Nederland.’ De nieuwe master in Amsterdam richt zich zowel op studenten geneeskunde als op studenten uit het brede veld van de Life Sciences. ‘Ik hoop van harte dat in de toekomst ook studenten van de UT de weg naar ons zullen vinden.’

Meer informatie:

Cardiovascular Research, Technical Medicine  en TechMed Centrum