VU – UTOnderwijs & Talent

Talent creëren voor de samenleving

Meer impact op universiteiten, studenten, arbeidsmarkt en maatschappij.

Het thema ‘Talent’ is voor ons een breed begrip. De impactcoalitie ‘Creating talent for society’ zal zich bezighouden met het opzetten van multidisciplinair onderwijs, maar ook met talentontwikkeling bij zowel studenten als medewerkers.
Onze studenten en medewerkers krijgen de mogelijkheid om de ecosystemen van onze beide universiteiten te gebruiken als (team)ontwikkelplatform.
Mogelijkheden voor duurzame publiek-private samenwerking en citizen science zorgen daarnaast voor voldoende kritische massa om innovatief te zijn en te blijven.

Innovative bachelors met instroom van 750-1.250 studenten per jaar

Wij starten een aantal nieuwe, gezamenlijke bachelors, waarvan de fysieke activiteit hoofdzakelijk plaatsvindt aan de VU Amsterdam.

Opleidingen

Mechanical Engineering
Creative Technology
Technische Bedrijfskunde

We werken aan de doorgroei van de in 2019 gestarte gezamenlijke bachelor Mechanical Engineering. De instroom willen we in 2023 laten toenemen met 125 en in 2026 met 200 nieuwe studenten.
Ga naar de gezamelijke opleidingswebsites voor meer informatie en inschrijfprocedures.

We starten met een gezamenlijk bacheloropleiding Creative Technology (CT) in 2023 aan de VU. Na afronding van deze opleiding moeten studenten, door slim gebruik te maken van de flexibele ruimte in het curriculum, naadloos kunnen instromen bij 15 masteropleidingen in Twente. In het eerste jaar streven we naar een instroom van 80 studenten en we ambiëren een snelle doorgroei naar 150 nieuwe studenten.
Benieuwd naar Creative Technology in het algemeen? Lees dan alvast meer hierover op de gezamelijke opleidingspagina.

In 2023 óf in 2024 starten we met de bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde aan de VU. We streven naar een instroom van 80 studenten in het eerste jaar en ambiëren een snelle doorgroei naar 200 nieuwe studenten.
Benieuwd naar Technische Bedrijfskunde in het algemeen? Lees dan alvast meer hierover op de opleidingspagina van de UT.

Aanvullende bachelors

In 2021 en 2022 verkennen wij, op basis van de ervaringen bij Mechanical Engineering, Creative Technology en Technische Bedrijfskunde, de mogelijkheden voor het starten van aanvullende gezamenlijke bachelorprogramma’s.

“Instroom technische master UT 300-500 per jaar hoger”

Om tegemoet te komen aan de behoefte op de arbeidsmarkt aan technisch hoog opgeleiden, dan is significante groei van de technische masterinstroom op de UT van cruciaal belang. Daarom willen we in 2030 een goed functionerend systeem van schakelprogramma’s tussen de VU en de technische masters van de UT. We onderzoeken daarnaast de meerwaarde van werken met gecombineerde MSc-PhD-programma’s.

 • Tussen nu en 2023 nemen wij in elk geval de volgende stappen

  Om tegemoet te komen aan de behoefte op de arbeidsmarkt aan technisch hoog opgeleiden, dan is significante groei van de technische masterinstroom op de UT van cruciaal belang. Daarom willen we in 2030 een goed functionerend systeem van schakelprogramma’s tussen de VU en de technische masters van de UT. We onderzoeken daarnaast de meerwaarde van werken met gecombineerde MSc-PhD-programma’s.

  Tussen nu en 2023 nemen wij in elk geval de volgende stappen:

  Aansluitscan bachelors en masters VU en UT

  We voeren een gezamenlijk een scan uit van de mogelijkheden om bacheloropleidingen en masteropleidingen van de VU en UT op elkaar te laten aansluiten en brengen de mogelijkheden in kaart voor het vergemakkelijken en aantrekkelijker maken van doorstroom via schakelprogramma’s en minoren.

  Doorstroming VU-bachelors naar UT-masteropleidingen

  Voor de doorstroom van VU-studenten naar technische masters aan de UT zetten we in op voorlichting, schakelprogramma’s en minoren.

  Start masterspecialisatie Sport Data Science

  De masterspecialisatie ‘Sport Data Science’ start in 2021 bij de UT en in 2022 bij de VU. Afhankelijk van instroom (en marktanalyse) onderzoeken we of het wenselijk is om de track om te zetten in een volwaardige nieuwe masteropleiding.
  Ga naar de opleidingswebsite voor meer informatie en inschrijfprocedures voor de masterspecialisatie aan de UT.

 • Een versterkte life long learing-propositie

  We willen met onze samenwerking nadrukkelijk bijdragen aan de nieuwe uitdagingen waar het hoger onderwijs voor staat. Daarom verkennen we hoe we onze landelijke en internationale Life Long Learning-propositie in het sociaal-technologisch academisch onderwijs kunnen versterken. Bijvoorbeeld door het verbinden van het bestaande aanbod van de beide universiteiten en het ontwikkelen van nieuwe gezamenlijke proposities.

  We willen de krachten van beide instellingen beter koppelen via de volgende stappen:

  Kennisuitwisseling digitalisering

  Vanaf 2021 verkennen wij hoe we kennis en ervaring rond digitalisering van hoger onderwijs en onderzoek kunnen uitwisselen.

  Life Long Learning-aanbod vanuit Impactprogramma’s

  We onderzoeken of en hoe we vanaf 2022 gezamenlijk kunnen optrekken om een aanbod te ontwikkelen vanuit, in eerste instantie, de thema’s die terugkomen in de Impactprogramma’s. Daarbij willen we zoveel mogelijk gebruik maken van elkaars locaties en faciliteiten.

  Voorrang voor alumni en medewerkers

  We verkennen of en hoe we vanaf 2023 onze medewerkers en alumni met voorrechten toegang kunnen geven tot dit Life Long Learning-aanbod. We gaan na wat de mogelijkheden en relevantie zijn van het onder één vlag promoten van elkaars aanbod.

Wilt u meer weten of heeft u vragen over deze samenwerking neem dan contact op met het programmasecretariaat, Tineke van der Wal.