HomepageOnderzoek & ImpactResponsible Societies

Creating responsible societies

We werken aan een schone en duurzame samenleving  

Dit thema draait om een schone en duurzame samenleving. Met het Impactprogramma Responsible Societies werken we aan een circulaire economie, energieneutrale ontwikkelingen en adaptieve en veerkrachtige systemen. Daarmee dragen we bij aan een ondernemende, gezonde en duurzame samenleving die haar grondstoffen hergebruikt.  

Sustainable Development Goals

In ons programma maken we complexe vraagstukken op het gebied van duurzaamheid helder, aansprekend en vergelijkbaar. Onder meer die tussen de stedelijke regio Randstad en de landelijke grensregio Twente. Daarnaast ontwerpen en evalueren we ook mogelijke oplossingen. Deze zijn op hoofdlijnen gekoppeld aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Robuust onderzoeksnetwerk

We gaan werken vanuit een multidisciplinair en multimethodologisch perspectief, inclusief een sterke sociaalwetenschappelijk component en stimuleren  de samenwerking van de verstedelijkte Randstad met de meer landelijke grensregio Twente. Voor dit alles ontwikkelen we een robuust onderzoeksnetwerk en gaan we onder meer samenwerken met maatschappelijke organisaties, bedrijven, NGO’s, beleidsmakers en burgers. Om verantwoordelijke samenlevingen te creëren, leggen we de focus op belangrijke uitdagingen: netto nul uitstoot, adaptatie en circulariteit.  

Nieuws