Creating secure societies

Twee universiteiten. Eén ambitie. Meer maatschappelijke impact.

We werken aan een veerkrachtige en veilige samenleving

Dit thema gaat over veerkracht, veiligheid, flexibiliteit, weerbaarheid, stabiliteit én incasseringsvermogen. Met het impactprogramma Secure Societies dragen we bij aan de versterking van de veerkracht en de veiligheid van onze samenleving zodat deze adaptief wordt en stabiel blijft in tijden van crisis. 

Snelle oplossingen en diepere oorzaken

Veiligheidsvraagstukken in de samenleving zijn zo complex dat ze niet door één partij kunnen worden opgelost. Neem bijvoorbeeld de coronapandemie. Deze raakte niet alleen onze zorg maar ook onze economie en ons sociale leven. Gepolariseerde discussies over wel of niet vaccineren, laten zien dat dit ook een sociaal-maatschappelijke crisis is. Hoe gaan we hiermee om? Een natuurlijke reactie is om voor snelle oplossingen te kiezen. Zo nemen we onzekerheid weg en voorkomen we onrust, maar bestrijden we niet de diepere oorzaken.

Belangen op meerdere niveaus

Met ons impactprogramma creëren we daarom duurzame oplossingen met aandacht voor de onderliggende dynamieken en processen. Door samen te werken met overheden, bedrijven,  organisaties en burgers houden we rekening met de belangen op meerdere niveaus. Daarmee komen we steeds dichterbij een veilige en veerkrachtige samenleving. Een samenleving waarin we overeind blijven, weten om te gaan met tegenslagen en er sterker uitkomen.

Unieke aanpak

De combinatie van sociale wetenschappen met technologie maakt onze aanpak uniek. We gebruiken theorieën en methoden vanuit de alfa, bèta- en gammawetenschappen. Zo leren we de veiligheidsproblemen goed begrijpen én werken we aan duurzame oplossingen. Bovendien hebben we enerzijds kennis van het stedelijke Amsterdam en anderzijds van het landelijke Twente. Hierdoor hebben we inzicht in en adviezen voor veiligheidsproblemen in beide soorten gebieden.

EVENEMENTEN

NIEUWS