Creating secure societies

Twee universiteiten. Eén ambitie. Meer maatschappelijke impact.

We werken aan een veerkrachtige en veilige samenleving

Dit thema gaat over veerkracht, veiligheid, flexibiliteit, weerbaarheid, stabiliteit én incasseringsvermogen. Met het impactprogramma Secure Societies dragen we bij aan de versterking van de veerkracht en de veiligheid van onze samenleving zodat deze adaptief wordt en stabiel blijft in tijden van crisis. 

Snelle oplossingen en diepere oorzaken

Veiligheidsvraagstukken in de samenleving zijn zo complex dat ze niet door één partij kunnen worden opgelost. Neem bijvoorbeeld de coronapandemie. Deze raakte niet alleen onze zorg maar ook onze economie en ons sociale leven. Gepolariseerde discussies over wel of niet vaccineren, laten zien dat dit ook een sociaal-maatschappelijke crisis is. Hoe gaan we hiermee om? Een natuurlijke reactie is om voor snelle oplossingen te kiezen. Zo nemen we onzekerheid weg en voorkomen we onrust, maar bestrijden we niet de diepere oorzaken.

Belangen op meerdere niveaus

Met ons impactprogramma creëren we daarom duurzame oplossingen met aandacht voor de onderliggende dynamieken en processen. Door samen te werken met overheden, bedrijven,  organisaties en burgers houden we rekening met de belangen op meerdere niveaus. Daarmee komen we steeds dichterbij een veilige en veerkrachtige samenleving. Een samenleving waarin we overeind blijven, weten om te gaan met tegenslagen en er sterker uitkomen.

Unieke aanpak

De combinatie van sociale wetenschappen met technologie maakt onze aanpak uniek. We gebruiken theorieën en methoden vanuit de alfa, bèta- en gammawetenschappen. Zo leren we de veiligheidsproblemen goed begrijpen én werken we aan duurzame oplossingen. Bovendien hebben we enerzijds kennis van het stedelijke Amsterdam en anderzijds van het landelijke Twente. Hierdoor hebben we inzicht in en adviezen voor veiligheidsproblemen in beide soorten gebieden.

 • Focus gebieden

  Crisis management

  We spreken van een crisis wanneer de maatschappij verstoord raakt door een noodsituatie. Het verdere verloop van de crisis is deels afhankelijk van hoe er op de crisis wordt gereageerd door de overheid. Binnen dit thema doen we daarom onderzoek naar de wisselwerking tussen de autoriteiten, betrokken partijen en getroffen gemeenschappen. We willen deze beter begrijpen en voor zover mogelijk verbeteren. Hiervoor bestuderen we de verschillende methoden en organisatievormen die hierin een rol spelen. We beoordelen deze niet alleen op effectiviteit maar ook op de bedoelde én onbedoelde gevolgen. Daarnaast denken we mee over het verbeteren van beleidsinterventies, bijvoorbeeld met early warning systemen.

  Polarisatie

  Polarisatie is een meer zichtbaar gevolg van crises. Groeiende tegenstelling tussen groepen is ontwrichtend voor een samenleving die baat heeft bij samenwerking, vertrouwen en empathie. Wij willen de onderliggende processen van polarisatie begrijpen zodat we maatschappelijke onrust beter kunnen voorkomen en tegengaan. We bestuderen daarvoor de psychologische, sociologische, technologische en politieke factoren die hierop van invloed kunnen zijn. Daarnaast experimenteren we met manieren om empathie op te wekken, bijvoorbeeld met virtual reality

  Ondermijning

  Wanneer criminelen gebruikmaken van diensten van legale partijen raken de onder- en bovenwereld steeds meer met elkaar verweven. Dit leidt tot intimidatie, extreem geweld en corruptie en ondermijnt daarmee sluipenderwijs onze samenleving. Ons streven is om een beter beeld te krijgen van de complexiteit van deze ondermijning, zodat we duurzame interventies kunnen ontwikkelen. We nemen binnen dit thema daarom maatschappelijke, economische en juridische consequenties onder de loep. We onderzoeken bijvoorbeeld hoe we drugslabs met behulp van sniffer drones zo snel mogelijk kunnen detecteren.

 • Meer informatie

  Wil je meer weten over dit onderzoeksprogramma? Wij helpen je graag verder.