Zie Onderzoek

Creating smart societies

Meer impact op universiteiten, studenten, arbeidsmarkt en maatschappij.

We werken aan een slimme en gezonde digitale samenleving

Dit thema gaat over een slimme en digitale samenleving. Met het Impactprogramma Smart Societies richten we ons op de ontwikkeling van nieuwe digitale technologieën en de evaluatie van de effecten van deze digitale transformatie. Daarmee dragen we bij aan een eerlijke, gezonde en duurzame digitale samenleving.

Gefaseerd en planmatig 

Een digitale transformatie omvat alle culturele, organisatorische en operationele veranderingen binnen een organisatie, industrie of ecosysteem. De transformatie wordt gerealiseerd door digitale technologieën, processen en competenties gefaseerd en planmatig te integreren binnen alle functies op elk niveau.  

NIEUWS


Bekijk de focus gebieden
Lees meer
Smart Health
Smart Areas
Smart Industry