Meer impact op universiteiten, studenten, arbeidsmarkt en maatschappij.

Gelijkgestemd en Complementair 

De Vrije Universiteit en de Universiteit Twente zijn twee gelijkgestemde en complementaire universiteiten. We vinden elkaar in onze gedeelde persoonlijke benadering binnen het onderwijs en onderzoek, onze valorisatie en dienstbaarheid aan de samenleving en onze trots op de waarde van de academische gemeenschap. Deze gelijkgestemdheid zorgt dat we in goede samenwerking talenten kunnen opleiden en relevante onderwijsprogramma’s en onderzoeksprojecten kunnen ontwikkelen.

Onze nauwe samenwerking startte in 2019 met de lancering van de gezamenlijke bacheloropleiding Mechanical Engineering in Amsterdam. Daarmee zorgen we voor een bredere geografische spreiding van academisch techniekonderwijs en voor meer hoger opgeleid technisch personeel.

Ambities

Onze samenwerking en ambities zijn gebaseerd op vier specifieke elementen.

·       Met de ontwikkeling van gezamenlijke bacheloropleidingen en een Techcampus in Amsterdam voorzien we in de behoefte van de arbeidsmarkt aan hoogopgeleide, breed georiënteerde en maatschappelijk betrokken (techniek) professionals. Daarnaast gaan we gezamenlijke technische masterprogramma’s en schakelprogramma’s in Twente aanbieden om te voorzien in de specifieke regionale arbeidsmarktbehoefte in Oost-Nederland.

·       Door gebruik te maken van ons brede aanbod van alfa-, bèta- en gammawetenschappen en technologie zijn we goed uitgerust om onze studenten, medewerkers en alumni doorlopende leerlijnen aan te bieden. We maken ons bestaande aanbod daarbij nog beter toegankelijk en ontwikkelen tevens nieuw aanbod.

·       We  dragen bij aan de oplossing van maatschappelijk complexe problemen zoals klimaatverandering en sociale ongelijkheid. Dat vereist een multidisciplinaire aanpak en een geïntegreerde benadering vanuit alfa-, bèta- en gammawetenschappen en technologie. De drie impactprogramma’s werken hieraan binnen de thema’s een veerkrachtige en veilige samenleving, een schone en duurzame samenleving en een slimme en digitale samenleving.

·       Door onze ecosystemen van de Noordelijke Randstad en Oost-Nederland aan elkaar te koppelen, worden we nóg aantrekkelijkere werkgevers en samenwerkingspartners. We ontwikkelen tevens de mogelijkheid tot gezamenlijke aanstellingen van academici.